G w i r f o d d o l i 


Mae rhai o’r sgiliau sydd eu hangen arnom i gynnal Planed Ponty Planet yn cynnwys y canlynol:


- Gwesteiwr (Helpu aelodau i fenthyg pethau)

- Trwsiwr / Trwsiwr / Profwr (cydweithio i ddatrys problemau, trwsio a chynnal ein pethau)

- Rhannwr Sgiliau (cynllunio a chynnal digwyddiadau ymarferol ar DIY, gwnïo, garddio neu uwchgylchu)


Some of the skills we need to sustain Planed Ponty Planet include the following:

- Host (Helping members borrow things)

- Repairer / Fixer / Tester (work together to troubleshoot, fix and maintain our things)

- Skill Sharer (plan and host practical events on DIY, sewing, gardening or upcycling)


Cysylltwch â: Cydlynydd Gwirfoddolwyr Emily Edwards am fwy o wybodaeth:

Contact: Volunteer Co-ordinator Emily Edwards for more information:  

emily.edwards@artiscommunity.org.uk ...