Dod o hyd i ni / Oriau Agor | Find us / Opening Hours


YMa

Heol Taf | Taff Street

Pontypridd

CF37 4TS

01443 490390


Oriau Agor | Opening Times 

Llyfrgell o Bethau | Library of Things 

Dydd Llun a ddydd Iau | Mondays and Thursdays

10 - 2pm 


Caffi Trwsio - Beth yw hi? | Repair Cafe - What is it?


Mae Caffis Trwsio yn ddigwyddiadau cymunedol a arweinir gan wirfoddolwyr sy'n ymwneud â thrwsio eitemau cartref a dillad am ddim! Ei brif nod yw lleihau faint o wastraff yr ydym yn ei anfon i safleoedd tirlenwi.


Repair cafes are volunteer led community events all about repairing household items and clothing for free! It's main goal is to reduce the amount of waste we send to landfill. 


Cynhelir ein Caffi Trwsio ar ddydd Sadwrn cyntaf pob mis. 10 - 1pm. Y dyddiadau canlynol yw: 

Our Repair Cafe is held on the first Saturday of every month. 10 - 1pm. The following dates are:


Chwefror 3ydd  /  3rd February

2il o Fawrth   /   2nd March 

Ebrill 6ed   /   6th April 

4ydd o Fai   /   4th May 


...